Heimevernsbladet

Illustrasjonsbilde - Heimevernsbladet
Heimevernsbladet er nå re-designet og ble sent ut til alle HV-soldater i slutten av uke 39. Den nye utgaven har et rekordopplag på 61 500 eksemplar.
​​60 sider med godt lesestoff fra hele HV-Norge.